ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΥΘΟΣ 

Γραμμή βοήθειας/παραπόνων  2610333353

ΑΡΙΘΜΟΣ                      ΧΡΕΩΣΗ από  ΣΤΑΘΕΡΟ*                      ΧΡΕΩΣΗ από ΚΙΝΗΤΟ**

9011006300                             2,60 €/λεπτό                                        2,70 €/λεπτό

9011006301                             2,60 €/λεπτό                                        2,70 €/λεπτό

9011006302                             2,60 €/λεπτό                                        2,70 €/λεπτό 

9011006303                             2,60 €/λεπτό                                        2,70 €/λεπτό 

9011006304                             2,60 €/λεπτό                                        2,70 €/λεπτό  

9011002100                             1,30 €/λεπτό                                        1,59 €/λεπτό 

9011002101                             1,30 €/λεπτό                                        1,59 €/λεπτό

9011002102                             1,30 €/λεπτό                                         1,59 €/λεπτό 

9011002103                             1,30 €/λεπτό                                         1,59 €/λεπτό 

9011002104                             1,30 €/λεπτό                                         1,59 €/λεπτό

9011003050                             1,56 €/λεπτό                                         1,98 €/λεπτό

9011003051                              1,56 €/λεπτό                                        1,98 €/λεπτό 

9011003052                              1,56 €/λεπτό                                         1,98 €/λεπτό 

9011003053                              1,56 €/λεπτό                                         1,98 €/λεπτό 

9011003054                              1,56 €/λεπτό                                         1,98 €/λεπτό 

9011004100                              1,82 €/λεπτό                                         1,98 €/λεπτό

9011004101                              1,82 €/λεπτό                                         1,98 €/λεπτό 

9011004102                              1,82 €/λεπτό                                         1,98 €/λεπτό 

9011004103                              1,82 €/λεπτό                                         1,98 €/λεπτό 

9011004104                             1,82 €/λεπτό                                          1,98 €/λεπτό 

9011006550                              3,91 €/λεπτό                                         4,17 €/λεπτό

9011006551                               3,91 €/λεπτό                                          4,17 €/λεπτό 

9011006552                               3,91 €/λεπτό                                          4,17 €/λεπτό 

9011006553                               3,91 €/λεπτό                                          4,17 €/λεπτό 

9011006554                               3,91 €/λεπτό                                          4,17 €/λεπτό 

8751000100                              0,79 €/λεπτό                                           0,75 €/λεπτό

8751000101                               0,79 €/λεπτό                                            0,75 €/λεπτό 

8751000102                               0,79 €/λεπτό                                            0,75 €/λεπτό 

8751000103                               0,79 €/λεπτό                                            0,75 €/λεπτό 

8751000104                               0,79 €/λεπτό                                            0,75 €/λεπτό

 901600 3200                                1,29 €/λεπτό                                           1,59 €/λεπτό

901600 3200                                 1,29 €/λεπτό                                           1,59 €/λεπτό

901600 3201                                 1,29 €/λεπτό                                           1,59 €/λεπτό 

901600 3202                                1,29 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901600 3203                                1,29 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901600 3204                                1,29 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901600 3205                                1,29 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901600 3206                                1,29 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901600 3207                                1,29 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901600 3208                                1,29 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901600 3209                                1,29 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό

901500 2900                                1,55 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό

901500 2901                                1,55 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901500 2902                                 1,55 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901500 2903                                 1,55 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901500 2904                                 1,55 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901500 2905                                 1,55 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901500 2906                                 1,55 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901500 2907                                 1,55 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901500 2908                                 1,55 €/λεπτό                                             1,59 €/λεπτό 

901500 2909                                1,55 €/λεπτό                                              1,59 €/λεπτό 

9016000500                                 1,80 €/λεπτό                                              1,98 €/λεπτό

9016000501                                 1,80 €/λεπτό                                              1,98 €/λεπτό 

9016000502                                 1,80 €/λεπτό                                               1,98 €/λεπτό 

9016000503                                 1,80 €/λεπτό                                               1,98 €/λεπτό 

9016000504                                1,80 €/λεπτό                                                1,98 €/λεπτό 

9016000505                                1,80 €/λεπτό                                                1,98 €/λεπτό 

9016000506                                1,80 €/λεπτό                                                1,98 €/λεπτό 

9016000507                                1,80 €/λεπτό                                                 1,98 €/λεπτό 

9016000508                                1,80 €/λεπτό                                                 1,98 €/λεπτό 

9016000509                                1,80 €/λεπτό                                                 1,98 €/λεπτό 

9016002560                                2,40 €/λεπτό                                                 2,50 €/λεπτό

9016002561                                2,40 €/λεπτό                                                 2,50 €/λεπτό 

9016002562                               2,40 €/λεπτό                                                  2,50 €/λεπτό 

9016002563                               2,40 €/λεπτό                                                  2,50 €/λεπτό 

9016002564                              2,40 €/λεπτό                                                   2,50 €/λεπτό 

9016002565                              2,40 €/λεπτό                                                   2,50 €/λεπτό 

9016002566                              2,40 €/λεπτό                                                   2,50 €/λεπτό 

9016002567                              2,40 €/λεπτό                                                   2,50 €/λεπτό  

9016002568                             2,40 €/λεπτό                                                    2,50 €/λεπτό 

9016002569                             2,40 €/λεπτό                                                    2,50 €/λεπτό 

9016001950                             2,58 €/λεπτό                                                    2,70 €/λεπτό

9016001951                             2,58 €/λεπτό                                                    2,70 €/λεπτό    

9016001952                             2,58 €/λεπτό                                                    2,70 €/λεπτό 

9016001953                             2,58 €/λεπτό                                                    2,70 €/λεπτό 

9016001954                             2,58 €/λεπτό                                                    2,70 €/λεπτό 

9016001955                             2,58 €/λεπτό                                                    2,70 €/λεπτό 

9016001956                             2,58 €/λεπτό                                                    2,70 €/λεπτό 

9016001957                             2,58 €/λεπτό                                                     2,70 €/λεπτό 

9016001958                              2,58 €/λεπτό                                                    2,70 €/λεπτό

9016001959                              2,58 €/λεπτό                                                    2,70 €/λεπτό

90160017070                            3,87 €/λεπτό                                                    4,17 €/λεπτό 

9016007071                              3,87 €/λεπτό                                                    4,17 €/λεπτό

9016007072                              3,87 €/λεπτό                                                     4,17 €/λεπτό  

9016007073                              3,87 €/λεπτό                                                     4,17 €/λεπτό  

9016007074                              3,87 €/λεπτό                                                     4,17 €/λεπτό  

9016007075                              3,87 €/λεπτό                                                     4,17 €/λεπτό  

9016007076                              3,87 €/λεπτό                                                     4,17 €/λεπτό

9016007077                              3,87 €/λεπτό                                                     4,17 €/λεπτό  

9016007078                              3,87 €/λεπτό                                                     4,17 €/λεπτό  

9016007079                              3,87 €/λεπτό                                                     4,17 €/λεπτό                     

*Στις χρεώσεις από σταθερό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και φόρος σταθερής τηλεφωνίας 5%. Η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο. 

** Στις χρεώσεις από κινητό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και  επιβάλλεται πλέον φόρος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% βάσει λογαριασμού. Η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο. 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ